Нормативно-правова база

Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"
Постанова Кабінету міністрів України від 4.09.2000 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв..."
Лист МОНмолодьспорт України від 09.04.2012 № 1/9-272 "Щодо благодійних внесків"
Лист Міністерства освти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 №1/9-289 "Щодо отримання інформації про використання благодійних і спонсорських внесків"
Лист МОНмолодьспорт України від 28.04.2010 № 1/9-290 "Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків"
Лист МОНмолодьспорт України від 13.10.2011 № 1/11-9472 "Щодо збору коштів з батьків"
Положення про батьківсьу раду навчального закладу
Для батьків та представників громадськості, які бажають надати благодійну та спонсорську допомогу, повідомляємо номери спецрахунку:
МФО БАНКА: 851011
КОД ЄДРПОУ: 02146328
Розрахунковий рахунок:
ДНЗ: 35423303026558
В ГУДКСУ у Харківській області
Комунальний заклад
"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 439 комбінованого типу
Харківської міської ради"

ПАМ’ЯТКА БАТЬКАМ,

які планують здійснити благодійний внесок до навчального закладу

1. Благодійна діяльність регламентується законодавчими актами та нормативними документами (перелік додається).
2. Благодійні внески можуть бути виключно добровільними! Допомагати навчальному закладу чи ні – це Ваше особисте рішення. Ніхто не може контролювати здійснення Вами благодійної допомоги.
3. Благодійні внески у вигляді коштів не можуть прийматися працівниками навчального закладу, окрім бухгалтера у навчальних закладах, що ведуть самостійний бухгалтерський облік.
4. Переказ благодійних внесків Ви можете здійснити на спеціальний розрахунковий рахунок навчального закладу, що розміщений на інформаційному стенді та на сайті навчального закладу, через каси банку, інтернет-банкінг, платіжні системи тощо. У будь-якому обраному Вами варіанті обов’язковим є відповідне оформлення у бухгалтерському обліку.
5. Якщо благодійний внесок робиться у грошовій формі слід зазначати цілі, на які внесок призначається (обговорений на засіданні Ради навчального закладу трирічний план розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу розміщений на сайті навчального закладу). Якщо благодійник не вказує цілі, то керівник навчального закладу може направити благодійні кошти на першочергові потреби, пов’язані виключно з основною діяльністю.
6. Благодійник має право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійних внесків, у тому числі шляхом отримання інформації на письмовий запит, участі в загальних зборах батьків, де вирішуються питання надання благодійної допомоги та/чи заслуховується звіт батьківського комітету (ради) про використання благодійної допомоги. Ви можете вимагати позачергові звіти батьківських комітетів (рад) про використання благодійної допомоги.
7. Благодійник має право отримувати звіт про використання внесків.
8.Щомісячний звіт адміністрації навчального закладу щодо залучення та використання благодійних внесків у рекомендованій Департаментом освіти формі повинен розміщуватися на сайті та інформаційному стенді навчального закладу.
9. Ви маєте знати про обов’язковість щорічного звітування керівника навчального закладу на загальних зборах (конференціях) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості.
10. У разі примусового збору коштів, фактів дискримінації дітей або порушення вимог діючого законодавства України Ви завжди можете звернутися за Телефонами Довіри до Департаменту освіти Харківської міської ради (725-25-01), громадських приймалень депутатів Харківської міської ради 7 скликання (номери телефонів розміщені на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету http://www.city.kharkov.ua або управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради.
Шевченківський район 340-31-43
Новобаварський район 734-94-30
Слобідський район 737-23-14
Основ’янський район 725-27-91
Холодногірський район 712-34-27
Немишлянський район 392-02-41
Київський район 725-24-86
Індустріальний район 93-41-35
Московський район 68-54-90

Необхідний перелік нормативних документів

  • — Конституція України, Цивільний кодекс України, Бюджетний кодекс України;
  • — закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
  • — постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»; від 17.08.1998 № 1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт»;
  • — накази Міністерства фінансів України від 25.09.2015 №840 «Прозатвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій збухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору»; від 12.10.2010 №1202 «Прозатвердження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) вдержавному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси»»; від 26.06.2013 №611 «Прозатвердження плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування» та «Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ»;
  • — наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу»;
  • — наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від26.04.2011 №398 «Про затвердження Примірного положення пробатьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу»;
  • — листи Міністерства освіти і науки України від 28.04.2010 № 1/9-290 «Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків»; від 05.04.2011 №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків»; від 05.09.2013 №1/9-608 «Щодо благодійних внесків»; від28.11.2013 № 1/9-848«Про організацію благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах»;
  • — листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків»; від 09.04.2012 № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків».

Роз’яснення щодо інструментів благодійності

Види благодійної діяльності
Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:
— 1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
— 2) безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
— 3) безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
— 4) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
— 5) благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
— 6) публічний збір благодійних пожертв;
— 7) управління благодійними ендавментами;
— 8) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
— 9) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

Стаття 5.Закону України

«Про благодійну діяльність

та благодійні організації»

Банківський ендавмент. «Ендавмент» означає суму коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником у банк або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий набувач (бенефіціар) не має права витрачати або відчужувати основну суму такого ендавменту без згоди благодійника.
Платіжна система - платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система. Платіжна система не є фінансовим агентом, тому всі фінансові дані щодо платіжних реквізитів карток вводяться виключно на стороні банків, що є найкращою гарантією безпеки платіжних даних. Для передачі всіх інших даних використовується шифрований протокол SSL.

Благодійна допомога у 2017/2018 навчальному році

Листопад 2017

Надійшло: 22798 грн.00 коп

Витрачено: 22798 грн.00 коп

Залишок: 0 грн. 00 коп.

Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
Меблі
Шафа для педагогічних посібників (гр №6) шт 1 4700,00 4700,00
Стіл дитячий шестимісний(гр №7) шт 5 960,00 4800,00
Стілець дитячий (гр №7) шт 30 180,00 5400,00
Стілець офісний(гр №4) шт 1 350,00 350,00
Господарчі товари
Килимове покриття 3,5х3,00 (гр №1) шт 1 1600,00 1600,00
Карниз стельовий (гр №4) шт 4 180,00 720,00
Відро металеве шт 1 190,00 190,00
Таз пластмасовий шт 5 25,00 125,00
Відро пластмасове шт 4 30,00 120,00
Бак пластмасовий шт 1 120,00 120,00
Пакети для сміття упак 15 7,00 105,00
Миючи засоби
Чистячий засіб, 500 г шт 20 16,80 336,00
Миючий засіб, 1,0 л. шт 20 18,50 370,00
Мило господатче, 200 гр кус 40 6,00 240,00
Дезінфікуючий засіб,1 л бут 26 12,00 312,00
Мило рідке, 0,3 л флак 36 15,00 540,00
Посуд
Тарілка мілка шт 20 23,00 460,00
Тарілка глибока шт 20 25,00 500,00
Блюдце шт 20 23,00 460,00
чашка шт 30 20,00 600,00
Каструля емальована шт 2 100,00 200,00
Каструля металева шт 1 100,00 100,00
Виделка шт 30 10,00 300,00
Чайник емальований шт 1 150,00 150,00
Усього Загальна сума: 22798 грн. 00 коп.
Жовтень 2017

Надійшло: 24492 грн. 00 коп.

Витрачено: 24492 грн. 00 коп.

Залишок: 0 грн.

НайменуванняКількістьЦіна за одиницюСума
Гардина 4,0х1,6 (коридор правого крила ДНЗ)2 шт240,00480,00
Ковдра дитяча30 шт64 грн1920,00
Костюми
Спідниця атласна рожева1шт40,0040,00
Сорочка “Вишиванка” для дівчинки9 шт250,002250,00
Сорочка “Вишиванка” для хлопчиків9 шт250,002250,00
Костюм дитячий “Помідор”4 шт180,00720,00
Костюм дитячий “Огірок”3 шт200,00600,00
Костюм дитячий “Білочка”6 шт180,001080,00
Костюм дитячий “Капуста”1 шт200,00200,00
УсьогоЗагальна сума:9540 грн 00 коп
НайменуванняКількістьЦіна за одиницюСума
Папір офісний для принтера10 щт78,00780,00
Кольоровий папір15 шт9,00135,00
Картон кольоровий56 шт10,00560,00
Картон білий56 шт7,00392,00
Олівці кольорові100 уп25,002500,00
Пластилін кольоровий150 уп30,004500,00
Файли10уп31,00310,00
Клей ПВА (250 гр)50 шт9,00450,00
Папка офісна25 шт35,00875,00
Фарби гуашеві25 шт40,001000,00
Альбом для малювання150 шт23,003450,00
УсьогоЗагальна сума:14952грн 00коп
Вересень 2017
Надійшло : 4175 грн. 00 коп.
Витрачено: 4175 грн. 00 коп.
Залишок: 0 грн.
№ з∕п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
Меблі:
1 Меблі дитячі «Лікарня», гр №4 шт 1 800,00 800,00
2 Меблі дитячі «Магазин», гр №4 шт 1 800,00 800,00
Посуд:
1 Тарілка мілка шт 35 17,00 595,00
2 Тарілка глибока шт 35 22,00 770,00
3 Ложка чайна шт 36 8,00 288,00
4 Чайник емальований шт 1 170,00 170,00
5 Каструля емальована шт 2 110,00 220,00
6 Чашка шт 36 12,00 432,00
7 Піднос шт 2 50,00 100,00
Усього Загальна сума: 4175 .грн. 00 коп

Благодійна допомога у 2016/2017 навчальному році

Серпень 2017

Матеріальних цінностей від батьків вихованців не надходило.

Липень 2017

№ з/пНайменуванняОд. виміруКіль-кістьЦіна за одиницю, грн.Загальна сума, грн.
1Чистячий засіб, 500г шт2016,80336,00
2Миючий засіб, 1,0л шт2018,50370,00
3Мило господарче, 200гркус.406,00240,00
4Дезинфікуючий засіб, 1лбут.2612,00312,00
5Пакети для сміттяупак.157,00105,00
6Фарба «Фарбекс» , 2.8 кг., жовто-коричневашт..5105,00525,00
7Фарба «Фарбекс» , 2.8 кг., червоно-коричневашт..10105,001050,00
8Фарба «Фарбекс» , 2.8 кг., червонашт..5 145,00725,00
9Фарба «Фарбекс» , 2.8 кг., білашт..12125,001500,00
10Фарба «Фарбекс» , 2.8 кг., зеленашт..13125,001625,00
11Фарба «Фарбекс» , 2.8 кг., жовташт..8120,00960,00
12Фарба «Фарбекс» , 2.8 кг., фіолетовашт..3110,00330,00
13Фарба «Фарбекс» , 2.8 кг., помаранчевашт..3135,00405,00
14Фарба «Фарбекс» , 2.8 кг., блакитнашт..8110,00880,00
15Лак паркетний, 2.8 кг.шт..2120,00240,00
16Фарба фасадна ,12 кгшт..2290,00580,00
17Уайт спирит, 5л.шт..190,0090,00
18Пензлі для фарбуванняшт...107,0070,00
19Валики для фарбуванняшт...1010,00100,00
20Двері дерев'яні міжкімнатнішт...23000,006000,00
21Кутова шліфувальна машина DXAG - 1250шт...11500,001500,00
22Клей для керамограніту,25 кгшт..4598,004410,00
23Грунтовка бетоноконтакт,20 кгшт..1799,00799,00
24Радиатор опалення шт..42900,0011600,00
25Грунтовка СТ-17,10лшт..2157,00314,00
26Клеюча суміш ,25кг.шт..588,00440,00
27Клей для плитки універсальний, ВСХ – 30, 25 кг.шт..560,00300,00
28Фарба латексна, 5л.шт..1327,00327,00
29Гіпсокартон вологостійкий 12,5/1200/2500шт..2105,00210,00
30Профіль металевийшт..550,00250,00
31Клей «Момент»,400 г.шт..470,00280,00
32Плинтус -коробшт..840,00320,00
33Кут пластиковий 20х20шт..720,00140,00
34Кут пластиковий 30х30шт..230,0060,00
35Вана металева шт..12200,002200,00
Усьогозагальна сума
39593 грн. 00 коп.

Травень 2017

№ з/п Найменування Од. виміру Кіль-кість Ціна за одиницю, грн. Загальна сума, грн.
Миючи засоби
1 Чистячий засіб, 500г шт 20 16,80 336,00
2 Миючий засіб, 1,0л шт 20 18,50 370,00
3 Мило господарче, 200гр кус. 40 6,00 240,00
4 Дезинфікуючий засіб, 1л бут. 26 12,00 312,00
5 Пральний порошок «Вухастий нянь» кг 20 38,00 760,00
Господарчі товари
1 Пакети для сміття упак. 15 7,00 105,00
2 Газонокосарка «Спец» шт 1 2500,00 2500,00
Меблі
1 Стіл двохмісний дитячий(гр №4) шт 9 460.00 4140,00
2 Стіл одномісний дитячий (гр №4) шт 2 240,00 480,00
3 Стілець дитячий (гр №4) шт 18 150,00 2700,00
Усього Загальна сума 11943,00

Березень 2017

Найменування Вартість 1 одиниці Кількість Сума
Господарчі товари: -пакети для сміття -піднос пластмасовий -дошка розробна
7,00
50,00

30,00

15
5

3

105,00
250,00

90,00
Миючі засоби:

-засіб для чищення посуду, 500 гр.

-миючий засіб, 1,0 л.

- мило господарче, 200гр

- дезинфікуючий засіб, 1л

14,60

16,50

6,00

9,00

20

20

40

26

292,00

330,00

240,00

234,00
Меблі:
підставка для квітів дерев'яна (гр.№6)
1300,00 1 1300,00
Усього Загальна сума: 2841грн.00коп.

Лютий 2017

Найменування Вартість 1 одиниці Кількість Сума
Миючі засоби: - Пральний порошок «Вухастий нянь» 35,00 35 кг 1225,00
Меблі:
-меблі дитячі «Перукарня»
- меблі дитячі «Художня творчість»
1200,00

1300,00
1

1
1200,00

1300,00
Усього Загальна сума: 3725 грн.00коп.

Січень 2017

№ з∕п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1. Матеріал для ремонтних робіт
Кахлі 30х60 (стіни, приміщення роздягальні ) м2 21 120,00 2520,00
Кахлі 40х40 (підлога, приміщення роздягальні гр. № 7) м2 5 150,00 750,00
Клеюча суміш для кахлів, 25 кг. шт. 8 88,00 704,00
Грунтовка «Церезит»,10 л. шт. 1 440,00 440,00
Шпаклівка , 25 кг. шт. 1 90,00 90,00
Шпалери ( приміщення роздягальні ), гр. №7 шт. 8 75,00 600,00
Клей для шпалер шт. 2 85,00 170,00
Унітаз дитячий шт. 1 1050,00 1050,00
2 Текстиль:
Гардина 1,5х2,4 ( група №11) 1 шт. 200,00 200,00
Ламбрекен (група №11) 1 шт. 200,00 200,00
3 Костюми:
Спідниця фатинова світло-зелена 6 шт. 40,00 240,00
Усього: Загальна сума :
6964 грн.00коп

Грудень 2016

№ з/п Найменування Кіль-кість Ціна за одиницю, грн. Загальна сума, грн.
1 Миючі засоби
Чистячий засіб, 500г 20 14,60 292,00
Миючий засіб, 1,0л 20 16,50 330,00
Мило господарче, 200гр 40 6,00 240,00
Дезинфікуючий засіб, 1л 26 9,00 234,00
Пральний порошок «Вухастий нянь» 10 35,00 350,00
2 Господарчі товари
Пакети для сміття 15 7,00 105,00
Карниз стельовий 2 150,00 300,00
Рукомийники ( група № 12) 3 300,00 900,00
Кран-змішувач ( група № 12) 3 350,00 1050,00
3 Матеріали для ремонту
Кахлі 30х20 (стіни, гр. № 11) 20 120,00 2400,00
Кахлі 30х20 (стіни, гр. № 1) 20 80,00 1600,00
Кахлі 30х20 (підлога, гр. № 1) 12 80,00 960,00
Клеюча суміш для кахлів, 25 кг 20 50,00 1000,00
Шпалери 4 200,00 800,00
Клей для шпалер 2 50,00 100,00
Усього Загальна сума: 10661 грн. 00 коп

Листопад 2016
№ з/п Найменування кількість Вартість 1 одиниці Сума
1 Меблі
Ліжко дитяче ( б/у) 1 150,00 150,00
Полиця для взуття (пластмасова) 2 120,00 240,00
Стіл металевий , б/у(харчоблок) 1 100,00 100,00
Стіл-приставка 2 80,00 160,00
2 Побутова техніка
Принтер «CANON» 1 5500,00 5500,00
Світильник 16 50,00 800,00
годинник настінний 2 60,00 120,00
Ваги електронні « MATRIX » 1 500,00 500,00
Ваги електронні «DIGITAL » 1 200,00 200,00
3 Господарчі товари
Карниз стельовий 1 150,00 150,00
Відро пластмасове 19 40,00 760,00
Таз пластмасовий 4 45,00 180,00
Бак для сміття 1 60,00 60,00
Пакети для сміття 15 7,00 105,00
4 Посуд
Каструля алюмінієва 4 115,00 460,00
Дошка розробна 1 50,00 50,00
Чайник металевий 1 270,00 270,00
Чайник емальований 1 150,00 150,00
Тарілка мілка ( гр.№4) 20 20,00 400,00
Тарілка глибока ( гр.№4) 20 23,00 460,00
Чашка 10 15,00 150,00
5 Миючі засоби
Чистячий засіб, 500г 20 14,60 292,00
Миючий засіб, 1,0л 20 16,50 330,00
Мило туалетне, 70гр 50 7,50 375,00
Мило господарче, 200гр 40 6,00 240,00
Мило рідке, 0,3л 18 13,00 234,00
Дезинфікуючий засіб, 1л 26 9,00 234,00
6 Стенди
Стенд «Наші малюки» 1 1600,00 1600,00
Стенд «Мій рідний Харків»(епіловочний) 1 500,00 500,00
Стенд « Я люблю своє місто»(епіловочний) 1 500,00 500,00
Стенд «Куточок помічника вихователя» 7 60,00 420,00
Стенд «Листалка» 2 40,00 80,00
Усього Загальна сума 15770 гр.00коп
Жовтень 2016

№ з∕п Найменування Кількість Ціна за одиницю Сума
1. Меблі:
Буфет – мийка ( група № 3)
Меблі дитячі ( кухня), гр.№ 6 Стіл-приставка
1
1
1
6500,00
2600,00
120,00
6500,00

2600,00

120,00
2. Матераіли для ремонтних робіт: Леноліум ( група № 5)
Леноліум ( група № 10)
Плінтус ( група № 10)
Плінтус ( група № 5)
Клей для плінтусів
Шпалери ( група № 5)
Клей для шпалер Драбина будівельна
50 м2

55 м2

38 м.п.

30 м.п.

5 шт

10 шт

5шт

1
130,00

145,00

25,00

28,00

35,00

160,00

50,00

900,00
6500,00

7975,00

950,00

840,00

175,00

1600,00

250,00

900,00
3 Фігури гіпсові:

Фігура гіпсова « Білосніжка»

Фігура гіпсова « Гном»
1


2
900,00
450,00
900,00

900,00
4 Ніж кухонний 11 25,00 275,00
5 Дошка кухонна 2 30,00 60,00
6 Таз пластмасовий 5 25,00 125,00
7. Миючі засоби: Чистячий засіб, 500г
Миючий засіб, 1,0л
Мило туалетне, 70гр
Мило господарче, 200гр
Мило рідке, 0,3л Дезинфікуючий засіб, 1л
Пакети для сміття,шт
Порошок пральний "Вухастий нянь". кг
20

20

50

40

18

26


15

42
14,60

16,50

7,50

6,00

12,00

9,00


7,00


30,00
292,00

330,00

375,00

240,00

216,00

234,00

105,00


1260,00
8 Костюм дитячий "Вовк" шт
Костюм дитячий "Кіт", шт

Спідниця атласна жовта, шт
Костюм атласний світло-зелений,шт
Сукня дитяча "Осінь",шт
Рушник махровий, гр №11, шт
Тканина для декору синя, 1,85х5,80
Штора клейончаста, 2,25х1,20
1

1

3

1

1


16

1


7
70,00

90,00


20,00

55,00

150,00


25,00

250,00


100,00
70,00

90,00

60,00

55,00

150,00


400,00

250,00


700,00
Усього: 35587гр 00коп
Матеріальні цінності, подаровані ПАТ "Харківський плитковий завод" як матеріальна допомога

№ з∕п Найменування Кількість Ціна за одиницю Сума
1 Плитка для підлоги 60х60 20 м2 80,00 1600,00
2 Плитка для підлоги 61х15 76 м2 70,00 5320,00
3 Плитка для стін 30х20 130 м2 40,00 5200,00
4 Плитка для стін 40х25 64 м2 45,00 2880,00
Усього15000 гр 00 коп
Всього у жовтні 2016 р.оприбутковано матеріальних цінностей на загальну сумму 50587 грн. 00коп.
Вересень 2016
Кількість Ціна за одиницю Сума
Кахлі 30х30 (підлога, харчоблок ) 35 м2 95,00 3325,00
Кахлі 33х33 (підлога, комора ) 14 м2 135,00 1890,00
Кахлі 30х30 (підлога, коридор харчоблоку ) 8 м2 95,00 760,00
Кахлі 20х50 (стіна, коридор харчоблоку ) 16 м2 126,00 2016,00
Двері наружні (харчоблок) 2шт. 4100,00 8200,00
Газоблок 45 шт. 15,00 675,00
Навіс металевий 1 шт. 4200,00 4200,00
Вікно пластикове 115х115, одностворчате ( харчоблок) 1 шт. 2950,00 2950,00
Клеюча суміш для кахлів, 25 кг. 24 міш. 60,00 1440,00
Клей для керамограніта,25 кг. 4 міш. 90,00 360,00
Грунтовка «Церезит»,10л. 1 шт. 440,00 440,00
Фарба водоемульсійна, 10 л. 3 шт. 250,00 750,00
Морозильна камера «Elenberg» 1 шт. 5630,00 5630,00
Стіл письмовий 1 шт. 1350,00 1350,00
Шафа для зберігання хліба 1 шт. 750,00 750,00
Підставка під ваги 1 шт. 450,00 450,00
Килим 2х3 ( група № 7) 1 шт. 2315,00 2315,00
Килимове покриття 5х5 1 шт. 7650,00 7650,00
Фарба «Фарбекс» 2,8 кг., біла 10бан. 105,00 1050,00
Фарба «Фарбекс» 2,8 кг., жовта 8бан. 107,00 856,00
Фарба «Фарбекс» 2,8 кг., блакитна 7бан. 98,00 686,00
Фарба «Фарбекс» 2,8 кг., жовто-коричнева 15бан. 95,00 1425,00
Фарба «Фарбекс» 2,8 кг., червона 15 бан. 126,00 1890,00
Фарба «Фарбекс» 2,8 кг., зелена 9бан. 115,00 1035,00
Фарба «Фарбекс» 2,8 кг., помаранчева 4 бан. 110,00 440,00
Лак паркетний, 2,8 кг 4 бан. 180,00 720,00
Чистячий засіб, 500г 20шт. 14,60 292,00
Миючий засіб, 1,0л 20шт. 16,50 330,00
Мило туалетне, 70гр 50кус. 7,50 375,00
Мило господарче, 200гр 40кус. 6,00 240,00
Мило рідке, 0,3л 18флак. 12,00 216,00
Дезинфікуючий засіб, 1л 26бут. 9,00 234,00
Пакети для сміття 15упак. 7,00 105,00
УсьогоЗагальна сума: 55045 грн.00 коп.

Кiлькiсть переглядiв: 16

Фотогалерея

Дата останньої зміни 23 Листопада 2017

Цей сайт безкоштовний!